Stopa dyskontowa, znaczenie na rynkach finansowych

Czy zastawialiście się kiedyś skąd banki mają takie fundusze na wypłacanie kredytów? Jak to możliwe, że idąc do banku w celu wypłacenia naszych środków z konta bankowego, placówki bankowe stale mają wolną gotówkę? Banki również zaciągają kredyty! Instytucjami, które udzielają takich kredytów są banki centralne. I tu pojawia się pojęcie stopy dyskontowej używanej przez ekonomistów. Najprościej mówiąc jest to stopa procentowa na jaką bank centralny udziela bankowi komercjalnemu kredytu. Zazwyczaj stopa dyskontowa ustalana przez bank centralny jest wyższa niż oprocentowanie kredytów, które są nam udzielane. Można zatem stwierdzić, że wysokość naszego oprocentowania jest uzależniona od stopy dyskontowej. Wszystkie decyzje podejmowane przez bank centralny mają swoje odzwierciedlenie w całej naszej gospodarce. Po pierwsze podwyższając oprocentowanie kredytów dla banków komercyjnych sprawiają, że nasze kredyty stają się trudniej dostępne. Czyli wszystkie dobra konsumpcyjne lub inwestycyjne stają się niemożliwe do osiągnięcia. Starając się o kredyt hipoteczny, gotówkowy czy konsolidacyjny w naszym banku mamy przedstawiane zbyt duże oprocentowanie w ciągu całego okresu kredytowania. Niestety wszystkie banki w tym samym czasie mają sporo zawyżone oprocentowanie więc złudne nadzieje, że znajdziemy bank, który nie podwyższył stopy procentowej możemy porzucić! Oczywiście poszukiwanie banku z najniższym oprocentowaniem jest wciąż najlepszym rozwiązaniem ale i  tak banki nie chętnie udzielają w tym czasie kredytów. Wpływ podwyższenia stopy dyskontowej można zauważyć gdy nasi inwestorzy zaciągają kredyty za granicą. Zagraniczne banki zachęcają potencjalnych kredytobiorców stosunkowo niskim oprocentowaniem i licznymi promocjami np. możliwość miesięcznego odroczenia spłacania raty lub jej zmniejszenie. Aby nie dopuścić do zbytniego zastoju w gospodarce lub do niewielkiego popytu na dobra dostępne na rynku banki centralne muszą wypośrodkować stopę dyskontową, tak aby banki komercyjne mogły udzielać kredytów bez nadmiernych strat. Stopa dyskontowa wpływa na całe nasze życie. http://tanieubezpieczenia.com.pl/ubezpieczenie-turystyczne/

Tags: dyskonto, kredyt, stopa