Lokaty w banku BGŻ

Lokata szybkorosnąca. Jest to 12-miesięczna lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem. Ma ona dać możliwość zysków nawet, jeśli zlikwidujemy ją przed terminem. Daje ona klientowi: dostęp do środków w każdym momencie, oprocentowanie rosnące od 2% w pierwszym miesiącu do 10% w ostatnim miesiącu, elastyczne zarządzanie środkami oraz możliwość lokowania małych kwot – już od 1000zł.

Kolejna oferta to lokata klasyczna. Można na niej zyskać do 4,6% w skali roku. Im więcej klient środków zainwestuje, tym wyższe ma oprocentowanie. Przedstawia się to następująco: przy kwocie poniżej 10000 zł – po roku dostaniemy 3,6% zysku, po 2 latach – 3,7%; kwota od 10000zł do 30000 zł – odpowiednio 3,9% i 4,05% zysku; od 30000 zł do 100000 zł – 4% i 4,15% zysku i powyżej 100000 zł – 4,3% i 4,6% zysku.

Propozycją zainwestowania pieniędzy na krótki okres jest lokata eBGŻ. Jest to w pełni internetowa lokata na krótki okres – od 1 do 29 dni. Oferta dla posiadaczy konta osobistego w tym banku lub konta Max. Według doradców banku wybierając lokatę o terminie od 1 do 7 dni możemy zarobić 3,6% w skali roku, niezależnie od kwoty lokaty. Dzięki takiej konstrukcji nie blokujemy środków na dłuższy okres i w każdej chwili możemy je wycofać. Wygodę zapewni nam możliwość automatycznego przedłużenia lokaty na kolejny okres. W przypadku, gdy kwota odsetek od lokaty wyniesie nie więcej niż 2,49 zł, wówczas nie zostanie pobrany podatek od odsetek.

Kolejna oferta kusi klientów możliwością osiągnięcia większych zysków niż na standardowej lokacie, a jednocześnie utrzymaniem 100% gwarancji kapitału. Jest to lokata inwestycyjna lukratywna. Musimy dokonać minimalnej wpłaty 2000 zł. Złożone pieniądze musimy na niej utrzymać przez okres 2 lat. Jeśli lokata nie zostanie zerwana przed terminem, mamy gwarancję zwrotu całej zainwestowanej kwoty niezależnie od zmian wartości indeksu WIG20. Lokata ta daje nam możliwość osiągnięcia oprocentowania równego 20%w skali dwóch lat (czyli 10% w skali roku), jeśli wartość indeksu WIG20 z dnia 26 września 2013 r. w stosunku do jego wartości z dnia 3 października 2011 r. utrzyma się na takim samym poziomie lub wzrośnie, jednak nie więcej niż o 20%; możliwość osiągnięcia oprocentowania równego9% w skali dwóch lat (czyli 4,5% w skali roku), jeśli wartość indeksu WIG20 z dnia 26 września 2013 r. w stosunku do jego wartości z dnia 3 października 2011 r. spadnie o nie więcej niż 10% lub wzrośnie ponad 20%, ale nie więcej niż 30%. Dodatkowo na tej lokacie nie ma opłat wstępnych.

I ostatnia z ofert bgż lokaty to lokata WIBID. Wymaga ona od nas środków w kwocie powyżej 1000 zł, które możemy złożyć na 3 lub 6 miesięczną o zmiennej stopie procentowej. Lokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie lokaty oparte jest o wskaźnik WIBID, który ustalany jest na podstawie rocznej stopy procentowej i jest w pełni uzależnione od zmian rynkowych stóp procentowych. Mamy również możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia pożyczki, kredytu, czy też karty kredytowej.

Trzeba przyznać, że jest bogata oferta BEŻ i osoby, które mają pieniądze do ulokowania mogą wybrać lokatę odpowiednią dla siebie.

Tags: bgż, lokaty, pieniądze