Kiedy musisz mieć wypis z rejestru gruntów

Pomimo światowego kryzysu i chwilowego załamania na rynku nieruchomości handel nieruchomościami nadal się kręci. I jeśli chcemy kupić albo sprzedać jakąś nieruchomość to musimy mieć wypis z rejestru gruntów. Jeśli zamierzamy: założyć księgę wieczystą, zakupić nieruchomość lub wziąć kredyt hipoteczny to powinniśmy się zainteresować zdobyciem takiego wypisu. Co to takiego jest wypis z rejestru gruntów i po co jest nam potrzebny przy tego typu transakcjach? Jest to nic innego jak dokument z ewidencji gruntów w danej gminie charakteryzujący dokładnie daną działkę. Ten wypis składa się z: numeru księgi wieczystej gruntu, obszaru i granic   działki, numeru ewidencyjnego działki, informacji o położeniu działki, informacji o rodzaju użytków i klasie gruntu i informacji o właścicielu. Informacja o każdej nieruchomości przechowywana jest w tzw. katasterze nieruchomości, w którym każda działka ma przyporządkowany identyfikator. A ten informator zawiera: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, typ gminy, nr obrębu oraz nr działki w obrębie. Kiedy finalizujemy transakcję nieruchomości, aby uzyskać wypis z rejestru gruntów musimy wypełnić podanie, w którym potrzebne będą następujące informacje: nr działki, nr arkusza mapy oraz nazwa obrębu. Informacje te znajdują się w księdze wieczystej (jeśli taką posiadamy) lub też w notarialnej umowie zakupu. Jeśli jednak z jakiegoś  powodu nie znamy wyżej wymienionych danych, zawsze możemy się zwrócić do starostwa powiatowego, aby udzielili nam potrzebnych informacji. Organem wydającym wypisy i wyrysy jest także starostwo powiatowe, więc to właśnie tam powinniśmy złożyć nasze podanie. Wypełniając prośbę o wydanie wypisu poza oczywistymi informacjami jak: dane właściciela, dokładny numer działki itp. nie wolno nam zapomnieć także o uzasadnieniu naszej prośby, gdyż bez tego nasze podanie najprawdopodobniej zostanie po prostu odrzucone. Najczęściej wpisywane powody próśb to: założenie księgi wieczystej, toczące się postępowanie sądowe w sprawie naszej nieruchomości, stworzenie dowolnego aktu notarialnego dotyczącego naszej nieruchomości czy ujawnienie nowego budynku w księdze wieczystej. Pomimo iż wypis z ewidencji gruntów jest dokumentem jawnym to nie można otrzymać wypisu z gruntów dowolnej innej osoby (np. sąsiada). Podmiotami upoważnionymi do otrzymania wypisu są: właściciel nieruchomości, osoba mająca interes prawny związany z daną nieruchomością, organy administracyjne i rządowe i jednostki samorządów terytorialnych. Wypis niestety nie jest darmowy i pomimo, iż składając wniosek nie musimy od razu uiszczać opłaty to warto to zrobić, gdyż znacznie przyspieszy to całe postępowanie. Jeśli nie wpłacimy należnej opłaty od razu, to nawet jeśli nasza prośba zostanie rozpatrzona pomyślnie, to zostaniemy tylko poinformowani o konieczności wpłaty, a dokument zobaczymy dopiero gdy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku starostwa powiatowego. Kupując dom czy mieszkanie pamiętaj też o ubezpieczeniu nieruchomości

Tags: nieruchomość, opłaty, wypis