Co to takiego ekspektatywa i z czym to się je?

Kiedy decydujemy się na kupno mieszkania, na samym początku myślimy przede wszystkim o tym, skąd wziąć na to pieniądze. Staramy się o kredyt mieszkaniowy, decydujemy się na ubezpieczenie kredytu. Niektórzy zastanawiają się czy korzystniejszy byłby kredyt walutowy. Gdy już kupimy mieszkanie, wtedy dopiero dochodzi do nas myśl, że stajemy się jego właścicielami. Analizując: nabywamy prawo własności. Dlaczego o tym wspominam? Czy mówi ci coś słowo „ekspektatywa”? Pewnie nie. Otóż „ekspektatywa” w języku staropolskim, tłumaczona jest jako: nadzieja, oczekiwanie, ubieganie się, widok na przyszłość.  W dosłownym tłumaczeniu ekspektatywa to stan oczekiwania na to, jak się rozwinie sytuacja w przyszłości. W języku prawniczym ekspektatywa oznacza tyle, co „wierzytelność przyszła”. Jest to prawo dziedziczne, majątkowe i zbywalne, tzn., że można przenieść to prawo na inny podmiot.  Jest to instytucja prawa cywilnego. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy wykonać określoną wierzytelność. Część przesłanek prawnych dotyczących powstania tej wierzytelności, bądź też uprawnienia wynikające z innego tytułu zostały w pewnym stopniu spełnione, jednakże żadna ze stron danego stosunku prawnego nie miała na to wpływu, np. z powodu wykonania niektórych czynności wynikających ze stosunku przez osoby trzecie, bądź  termin wypływający z przepisów prawa już upłyną. Taką sytuację określa się w prawie cywilnym właśnie jako ekspektatywa. O instytucji ekspektatywy wspomina się najczęściej w świetle prawa własności do lokalu. Ekspektatywa wspomnianego prawa do lokalu należy do pewnego rodzaju roszczenia kierowanego do sądu, na mocy którego mieszkaniowej może żądać od sądu ustanowienia na jego rzecz prawa spółdzielczej własności, bądź też spółdzielczego prawa własności w dowolnej sytuacji po wybudowaniu lokalu. Prawo takie musi być ujęte w umowie zawieranej na poczet wybudowania lokalu mieszkalnego.  Występując z roszczeniem do sądu trzeba wziąć pod uwagę, że przystąpienie nabywcy do spółdzielni mieszkaniowej jest nieodzownym elementem ekspektywy. Takie przystąpienie należy wręcz do jego obowiązku. Jeśli chodzi o nabycie ekspektywy prawa własności do lokalu, następuje ona z chwilą przystąpienia nowego nabywcy lokalu jako członka spółdzielni mieszkaniowej.

Tags: